Portfolio

Glamour Daniel Thomas Smith

Glamour Daniel Thomas Smith

Rasmus Morgensen

Rasmus Morgensen

Sorbet Magazine

Sorbet Magazine

Photographe
Christian Geisselmann
Sorbet Magazine

Sorbet Magazine

Photographe
Christian Geisselmann
OOB Magazine Berengere Valognes

OOB Magazine Berengere Valognes

Madame Figaro Eric Nehr

Madame Figaro Eric Nehr

AFM Emanuele Fontanesi

AFM Emanuele Fontanesi

Sorbet Magazine Christian Geisselmann

Sorbet Magazine Christian Geisselmann

Madame Figaro Eric Nehr

Madame Figaro Eric Nehr

Madame Figaro  Nico

Madame Figaro Nico

Madame Figaro Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Glamour Magazine

Glamour Magazine

Photographe
David Cohen De Lara
So Figaro  Mathieu Cesar

So Figaro Mathieu Cesar

Madame Figaro  Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Glamour Magazine

Glamour Magazine

David Cohen De Lara
Oyster Claudia Fessler

Oyster Claudia Fessler

AFM  Nico

AFM Nico

Glamour Daniel Thomas Smith

Glamour Daniel Thomas Smith

Madame Figaro Rasmus Mogensen

Madame Figaro Rasmus Mogensen

Glamour Daniel Thomas Smith

Glamour Daniel Thomas Smith

Vogue Travel Nagi Sakai

Vogue Travel Nagi Sakai

Madame Figaro Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Glamour Nadine Ottawa

Glamour Nadine Ottawa

Marie Claire Sylvie Benoit

Marie Claire Sylvie Benoit

Air France Madame

Air France Madame

Photographe
Sonia Sieff
AFM Harri Peccinotti

AFM Harri Peccinotti

Glamour Trevor Brady

Glamour Trevor Brady

Glamour Magazine

Glamour Magazine

Photographe
David Cohen De Lara
Madame Figaro  Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Marie Claire Van Mosselvede

Marie Claire Van Mosselvede

Vogue Travel Nagi Sakai

Vogue Travel Nagi Sakai

Madame Figaro Rasmus Mogensen

Madame Figaro Rasmus Mogensen

AFM Nico

AFM Nico

So Figaro  Mathieu Cesar

So Figaro Mathieu Cesar

Vogue Travel Nagi Sakai

Vogue Travel Nagi Sakai

Marie Claire Van Mosselvede

Marie Claire Van Mosselvede

Sorbet Magazine Christian Geisselmann

Sorbet Magazine Christian Geisselmann

AFM Christian Anwander

AFM Christian Anwander

AMICA Christophe Cuffos

AMICA Christophe Cuffos

AFM Harri Peccinotti

AFM Harri Peccinotti

AFM Nico

AFM Nico

AFM Nico

AFM Nico

Madame Figaro  Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Sorbet Magazine

Sorbet Magazine

Air France Madame

Air France Madame

Photographe
Sonia Sieff
Glamour Trevor Brady

Glamour Trevor Brady

Sorbet Magazine

Sorbet Magazine

Photographe
Christian Geisselmann
Express Style Cass Bird

Express Style Cass Bird

Swann Thomas Paquet

Swann Thomas Paquet

Air France Madame

Air France Madame

Photographe
Sonia Sieff
Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine4

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine4

Photographe
Laurent Gloor
AFM Nico

AFM Nico

Express Style  Cass Bird

Express Style Cass Bird

AFM Christian Anwander

AFM Christian Anwander

Madame Figaro  Nico

Madame Figaro Nico

Glamour Magazine

Glamour Magazine

David Cohen De Lara
Madame Figaro

Madame Figaro

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine5

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine5

Photographe
Laurent Gloor
Sorbet Magazine Christian Geisselmann

Sorbet Magazine Christian Geisselmann

Sorbet Magazine

Sorbet Magazine

Photographe
Christian Geisselmann
Glamour Daniel Thomas Smith

Glamour Daniel Thomas Smith

AFM Nico

AFM Nico

CnG Nicolas Bertrand

CnG Nicolas Bertrand

Elle Gregory Derkenne

Elle Gregory Derkenne

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine2

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine2

Photographe
Laurent Gloor
AFM Emanuele Fontanesi

AFM Emanuele Fontanesi

Damaged Goods Christian Geisselmann

Damaged Goods Christian Geisselmann

Damaged Goods Christian Geisselmann

Damaged Goods Christian Geisselmann

AFM Christian Anwander

AFM Christian Anwander

AFM Emanuele Fontanesi

AFM Emanuele Fontanesi

Glamour Nadine Ottawa

Glamour Nadine Ottawa

Vogue Travel Nagi Sakai

Vogue Travel Nagi Sakai

Madame Figaro Rasmus Mogensen

Madame Figaro Rasmus Mogensen

Damaged Goods Christian Geisselmann

Damaged Goods Christian Geisselmann

Express Style Cass Bird

Express Style Cass Bird

Elle Gregory Derkenne

Elle Gregory Derkenne

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine

Photographe
Laurent Gloor
Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine3

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine3

Photographe
Laurent Gloor
La Parisienne Thomas Paquet

La Parisienne Thomas Paquet

Madame Figaro Nico

Madame Figaro Nico

Glamour Magazine

Glamour Magazine

David Cohen De Lara
Sorbet Magazine

Sorbet Magazine

Photographe
Christian Geisselmann
Express Style  Cass Bird

Express Style Cass Bird

Madame Figaro  Nico

Madame Figaro Nico

AMICA Christophe Cuffos

AMICA Christophe Cuffos

So Figaro  Mathieu Cesar

So Figaro Mathieu Cesar

Berengere Valognes

Berengere Valognes

Sorbet Magazine

Sorbet Magazine

Photographe
Christian Geisselmann
Dansk Lionnel Guyou

Dansk Lionnel Guyou

Madame Figaro Rasmus Mogensen

Madame Figaro Rasmus Mogensen

Glamour Trevor Brady

Glamour Trevor Brady

Amica Italy Eric Nehr

Amica Italy Eric Nehr

Glamour Nadine Ottawa

Glamour Nadine Ottawa

AFM Harri Peccinotti

AFM Harri Peccinotti

Madame Figaro Eric Nehr

Madame Figaro Eric Nehr

AFM Emanuele Fontanesi

AFM Emanuele Fontanesi

Rasmus Morgensen

Rasmus Morgensen

AFM Harri Peccinotti

AFM Harri Peccinotti

Glamour Trevor Brady

Glamour Trevor Brady

Marie Claire Van Mosselvede

Marie Claire Van Mosselvede

Madame Figaro

Madame Figaro

Sorbet Magazine Christian Geisselmann

Sorbet Magazine Christian Geisselmann

Elle Gregory Derkenne

Elle Gregory Derkenne

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine1

Midnight Blues Webitorial For IMute Magazine1

Photographe
Laurent Gloor
Swann Thomas Paquet

Swann Thomas Paquet

Rasmus Morgensen

Rasmus Morgensen

AFM Christian Anwander

AFM Christian Anwander

Marie Claire Van Mosselvede

Marie Claire Van Mosselvede

Madame Figaro Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Glamour Nadine Ottawa

Glamour Nadine Ottawa

Damaged Goods Christian Geisselmann

Damaged Goods Christian Geisselmann

Madame Figaro Eric Nehr

Madame Figaro Eric Nehr

Elle Gregory Derkenne

Elle Gregory Derkenne

Air France Madame

Air France Madame

Photographe
Sonia Sieff
So Figaro  Mathieu Cesar

So Figaro Mathieu Cesar

Madame Figaro  Christophe Cufos

Madame Figaro Christophe Cufos

Glamour Magazine

Glamour Magazine

Photographe
David Cohen De Lara
Amica Italy Eric Nehr

Amica Italy Eric Nehr

 • Miky
 • (My) Work
 • Porfolio